Kontakt

Vendo CRM

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów finansowych

Vendo CRM
Czas projektu
miesiące listopad i grudzień 2013 roku w spółce PIMSTAL Sp. z o.o. oraz PIMSTAL EUROSYSTEM Sp. z o.o.
Rola w projekcie
dyrektor finansowy / leader projektu
Sponsor projektu
Prezes Zarządu
Dostawca oprogramowa
CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Cel projektu
elektroniczny obieg dokumentów finansowych zapewniający dane do cotygodniowych prognoz cash flow oraz autoryzację zgodnie z matrycą uprawnień (element kontroli wewnętrznej) przy jednoczesnym automatycznym księgowaniu do ksiąg handlowych (automatyzacja procesów)
Etapy i zadania w realizacji
  • Uzgodnienie i wypracowanie umowy licencyjnej (w ramach funkcjonalności CRM)
  • Uzgodnienie rodzaju dokumentów finansowych wchodzących w elektroniczny obieg (faktury zakupu inwestycyjne, faktury zakupu na magazyn, faktury zakupu kooperacyjne, faktury zakupu kosztowe wraz z ich korektami)
  • Przygotowanie odpowiedniego kojarzenia zamówień na surowce i kooperację (funkcjonalność magazynowa) z fakturami w obiegu elektronicznym
  • Przygotowanie schematów księgowych (konta księgowe i magazynowe) z uwzględnieniem rachunku zarządczego (ewidencja po centrach kosztowych/wymiarach, magazynach, CAPEX po projektach) do automatycznego księgowania
  • Przygotowanie matrycy autoryzacyjnej odzwierciedlającej schemat organizacyjny i zapewniającej autoryzację według przyjętych zasad kontroli wewnętrznej
  • Opisanie procedur funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów w funkcjonalności CRM
  • Przeprowadzenie testów wszystkich rodzajów dokumentów w różnych opcjach
  • Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych
  • Osobista asysta dla użytkowników po uruchomieniu elektronicznego obiegu dokumentów
  • Opracowanie procedury archiwizowania dokumentów elektronicznych i papierowych
Agnieszka Biała
[contact-form-7 404 "Not Found"]