Kontakt

Szpital Giżycki

Restrukturyzacje

Szpital Giżycki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Giżycku
Czas projektu
od 1 marca 2017 – obecnie (postępowanie sanacyjne)
Rola w projekcie
zarządca restrukturyzacyjny w postępowaniu sanacyjnym
Zarządzający projektem
Agnieszka Biała - zarządca restrukturyzacyjny powołany postanowieniem sądu, Dariusz Szmytt – prokurent, Tomasz Przymorski – dyrektor ds. lecznictwa
Doradztwo prawne
adwokat – mecenas Daniel Radwański
Doradztwo w zarządzaniu kryzysowyme
Przemysław Mitraszewski, Piotr Mitraszewski - Lighthouse
Cel projektu
zbilansowanie działalności operacyjnej szpitala, zawarcie układu z wierzycielami umożliwiającego restrukturyzację zadłużenia (wartość 18 mln zł) i przeprowadzenie sanacji spółki
Etapy i zadania w realizacji
  • Sporządzenie spisu wierzytelności i jego zatwierdzenie
  • Sporządzenie planu restrukturyzacji i jego zatwierdzenie przez Sąd i Radę Wierzycieli
  • Wypracowanie propozycji układowych dla wierzycieli (rozliczenie zadłużenia) zapewniających ich zatwierdzenie na Zgromadzeniu Wierzycieli
  • Wypracowanie systemu zarządzania Szpitalem umożliwiającego jego zbilansowanie i spłatę zadłużenia wobec wierzycieli
Agnieszka Biała
[contact-form-7 404 "Not Found"]