Kontakt

Movex / M3

Wdrożenia finansów w systemach ERP

Movex / M3
Czas projektu
lata 2003 – 2004 w holdingu BRASCO S.A. (spółka matka + dwie spółki zależne: Wratislavia Polmos S.A i Akwawit Leszno S.A)
Rola w projekcie
manager finansowy / leader projektu
Sponsor projektu
Prezes Zarządu spółki holdingowej
Dostawca oprogramowa
Intentia Sp. z o.o (następca prawny Lawson Software)
Cel projektu
ujednolicenie systemów księgowych w ramach jednego systemu transakcyjnego umożliwiającego konsolidację wyników spółek w celu stworzenia hurtowni danych i wdrożenia systemu raportowania (COGNOS)
Etapy i zadania w realizacji
  • Uzgodnienie i wypracowanie umowy licencyjnej (zakup licencji dla dwóch spółek, podniesienie wersji licencji w przypadku jednej spółki) oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury informatycznej (zakup serwera)
  • Uzgodnienie/wypracowanie jednolitego planu kont wśród zespołów finansowych w spółkach (księgowość finansowa) oraz wymiarów konta (centra przychodowo-kosztowe: rachunkowość zarządcza)
  • Przygotowanie schematów księgowych (konta księgowe) z uwzględnieniem rachunku zarządczego (ewidencja po centrach kosztowych, magazynach, CAPEX po projektach) do automatycznego księgowania
  • Przygotowanie funkcjonalności konsolidacyjnej (korekty konsolidacyjne)
  • Przeprowadzenie testów wszystkich rodzajów dokumentów w różnych opcjach w trzech spółkach przez użytkowników kluczowych
  • Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych z jednoczesnym wsparciem ze strony dostawcy oprogramowania
  • Osobista asysta dla użytkowników końcowych po uruchomieniu jednolitego systemu finansowego jako zintegrowanej części systemu ERP, zarówno ze strony konsultantów dostawcy jak i użytkowników kluczowych w początkowym okresie
  • Opracowanie procedur i matrycy uprawnień w celu poprawnego funkcjonowania systemu wraz z archiwizowaniem
Agnieszka Biała
[contact-form-7 404 "Not Found"]