Kontakt

Mera Błonie

Restrukturyzacje

Przedsiębiorstwo Państwowe MERA BŁONIE w Błoniu
Czas projektu
lata 2002-2003, następnie współpraca z syndykiem (syndyk Barbara Wietlicka) w okresie 2003-2004
Rola w projekcie
pełnomocnik zarządcy komisarycznego / główny księgowy
Zarządzający projektem
z ramienia właścicielskiego (marszałek województwa mazowieckiego) – zarządca komisaryczny: Tadeusz Reczyński
Doradztwo prawne
radca prawny / doradca podatkowy – mecenas Leszek Lachowicz
Cel projektu
powstanie nowej spółki kontynuującej kontrakty sprzedażowe na obecny produkt (parkometry warszawskie) oraz nowe produkty (parkometry i kasowniki na rynek francuski i hiszpański) oraz zabezpieczenie produkcji (bezpieczeństwo procesu i utrzymanie jakości); pozyskanie inwestora
Etapy i zadania w realizacji
  • Odzyskanie płynności finansowej na minimalnym poziomie gwarantującym utrzymanie produkcji – zarządzanie cash flow na bazie tygodniowej, ustawienie priorytetów płatniczych
  • negocjacje z wierzycielami w celu zatrzymania egzekucji komorniczych i potencjalnych strajków pracowniczych (wierzyciele handlowi, instytucjonalni, związki zawodowe, pracownicy)
  • przygotowanie planu biznesowego (w tym projekcji finansowej) potrzebnego do oceny przedsięwzięcia przez potencjalnych inwestorów
  • prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami, PARP, raportowanie i konsultacje z marszałkiem województwa
  • włączenie terenu Mera Błonie do ożarowskiej strefy ekonomicznej
  • założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MERA BŁONIE i wynajęcie koniecznego majątku produkcyjnego, pozyskanie kluczowych pracowników do projektu
  • pozyskanie inwestora branżowego dla spółki, dokapitalizowanie spółki
  • postawienie przedsiębiorstwa państwowego w stan upadłości likwidacyjnej
Agnieszka Biała
[contact-form-7 404 "Not Found"]