Kontakt

ING Securities

Przekształcenia kapitałowe

ING Securities
Czas projektu
rok 2001 w domu maklerskim ING SECURITIES S.A.
Rola w projekcie
główny księgowy / członek zespołu projektowego
Sponsor projektu
Zarząd Spółki oraz centrala Grupy ING
Due Dilligence
firma audytorska BDO Polska Sp. z o.o.; doradztwo prawne w ramach własnych struktur (radca prawny domu maklerskiego)
Cel projektu
połączenie domów maklerskich ING Securities i Banku Śląskiego jako konsekwencja połączenia banków – udziałowców spółek
Etapy i zadania w realizacji
  • Wypracowanie i zatwierdzenie metody połączenia domów maklerskich poprzez sprzedaż zorganizowanej części firmy ING Securities do domu maklerskiego Banku Śląskiego i likwidacja spółki; wyznaczenie nazwy dla spółki połączonej ING Securities S.A.
  • Powołanie audytora do przeprowadzenia due dilligence i wyznaczenie ceny za zorganizowaną część firmy
  • Uzgodnienie struktury i siedziby połączonego domu maklerskiego, w tym wypracowanie struktury departamentu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem systemu do obsługi spółki
  • Podniesienie wersji oprogramowania do ewidencji papierów wartościowych (SIDOMA) oraz wybór systemu do księgowości i raportowania (EXACT)
  • Wypracowanie wspólnego planu kont, interface’u między systemem Sidoma i Exact
  • Opracowanie procedur i matrycy uprawnień w celu poprawnego funkcjonowania systemów wraz z archiwizowaniem
  • Otwarcie procesu likwidacji spółki po sprzedaży zorganizowanej części firmy, powołanie likwidatora
Agnieszka Biała
[contact-form-7 404 "Not Found"]