Kontakt

Biomed

Restrukturyzacje

BIOMED – LUBLIN SA (notowana na WGPW)
Czas projektu
luty 2016- wrzesień 2016 (przyspieszone postępowanie układowe; prawomocnie zatwierdzony układ z wierzycielami)
Rola w projekcie
członek zarządu ds. finansowych
Zarządzający projektem
członek zarządu ds. restrukturyzacyjnych, nadzorca sądowy (powołany postanowieniem sądu)
Doradztwo prawne
kancelaria Baker & McKenzie
Doradztwo w zarządzaniu kryzysowyme
agencja Lighthouse
Cel projektu
restrukturyzacja zadłużenia (wartość 93 mln zł), zawarcie układu z wierzycielami umożliwiającego restrukturyzację zadłużenia (wierzytelności układowe i pozaukładowe, tj. zabezpieczone na majątku)
Etapy i zadania w realizacji
  • Utrzymanie  płynności finansowej na minimalnym poziomie w spółce  gwarantującej utrzymanie produkcji – zarządzanie cash flow na bazie tygodniowej, ustawienie priorytetów płatniczych
  • negocjacje z wierzycielami zabezpieczonymi na majątku: banki, fundusze leasingowe  – uzyskanie tzw. standstill
  • negocjacje w wierzycielami wchodzącymi do postępowania układowego
  • Sporządzenie spisu wierzytelności
  • Sporządzenie planu restrukturyzacji
  • Wypracowanie propozycji układowych dla wierzycieli (rozliczenie zadłużenia) zapewniających ich zatwierdzenie na Zgromadzeniu Wierzycieli
  • utrzymanie limitów kredytowych/kupieckich na zakup surowca (renegocjowanie cen zakupu)
  • zatwierdzenie układu na Zgromadzeniu Wierzycieli z wynikiem na poziomie ponad 90%
Agnieszka Biała
[contact-form-7 404 "Not Found"]